Podmienky ochrany osobných údajov

Naša obchodná spoločnosť FINN SUB s.r.o., so sídlom Rakovecká 35, 635 00 Brno, Česká Republika, IČ 26084091, DIČ CZ26084091, zapísanej v obchodnom registri vedeným Krajskym súdom v Brně, spisová značka C 55241.

Prevádzkuje e-shop na webových stránkach www.dive5.sk 

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

 

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: Meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne Názov spoločnosti, IČO, IČ DPH v prípade, že nakupujete na firmu.

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb. 

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňování nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne Názov spoločnosti, IČO, IČ DPH v prípade, že nakupujete na firmu.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 15 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

15 rok/rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom info@dive5.sk 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

  • prevádzkovateľ platformy e-shopu Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25 395)

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim subjektom:

  • osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru (napr. držiteľov poštovej licencie, kuriérne služby). Prepravcom odovzdávame údaje nevyhnutné na doručenie vami objednaného tovaru. Prepravcovia majú v takomto prípade pozíciu správcu vašich takto získaných osobných údajov.
  • osoby zaisťujúce služby nevyhnutné na prevádzku e-shopu (hostingová spoločnosť).
  • osoby zaisťujúce mailingové služby súvisiace so zasielaním newslettera.

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III. Čo by ste ešte mali vedieť

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@dive5.sk  alebo zavolajte na +421 910 659 133.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.  

V prípade, že nesúhlasíte so spôsobom, akým spracovávame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3220

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Toto vyhlásenie je platné odo dňa 27.7.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz